اینفوگرافیک / وضعیت مسکن و عمران شهری و روستایی در لایحه بودجه

آمارهای سازمان برنامه و بودجه از وضعیت توسعه امور مسکن، عمران شهری و روستایی در بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در مجموع روندی رو به رشد را نشان می‌دهد. به طور مثال، در حوزه مسکن روستایی از سال ۱۳۹۲ تا آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده ، رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد و در ردیف بودجه کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نیز رشد سه‌برابری مشاهده می‌شود. در این اینفوگرافیک، گوشه‌ای از وضعیت مسکن و عمران شهری و روستایی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را شاهد خواهید بود.

گرافیک: پدرام آقایی

دیدگاهتان را بنویسید