نرخ بیکاری سوئیس در اوج ماند

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۲۲۴۱ نفر بیشتر شده و به ۱۵۱ هزار و ۱۱۱ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار افراد بیکار در سوئیس ۱۶ هزار و ۲۵۷ نفر افزایش داشته است که معادل ۱۶.۴ درصد کل جمعیت بیکاران است.

همچنین تا پایان ماه آگوست شمار افراد جویای شغل ۵۸۸ نفر افزایش داشته و به ۱۸۸ هزار و ۳۰۲ نفر رسیده است. در مقایسه با سال گذشته این رقم ۵۲۰۰ نفر بیشتر شده است که معادل ۴.۶ درصد از کل جمعیت افراد جویای شغل است.

در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳.۹ درصد تا پایان ماه آگوست رسیده است که بالاترین سطح ثبت شده از سپتامبر سال ۲۰۱۷ محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۵۷۸  نفر بیشتر شده و به ۱۷ هزار و ۸۹۵ نفر رسیده است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز شمار جوانان بیکار سوئیسی ۲.۲  درصد (معادل ۱۰۷۶  نفر) بیشتر شده است.

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه آگوست با یک درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳.۲ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی هشت ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۲۸۸ هزار نفر کاهش به ۸۹۱ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۱۱۴ هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۶ میلیون و ۹۲۲ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۲.۱ درصد رسیده که ۰.۴ درصد کمتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۳ درصد افزایش به ۶۰.۱ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ معادل ۳.۶۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید