حافظ ناظری: ایران از نمایندگان اصلی صلح جهانی استبه گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا حافظ ناظری در سیمنار روز جهانی جوان که از طرف یونسکو (سازمان علمی وفرهنگی ملل متحدد) در کاخ موزه سعد آباد برگزار می شد اظهار کرد: ایجاد تعادل فرهنگی در منطقه حساس خاورمیانه توسط ایران به واسطه وجود ادبیات ، فلسفه وتمدن چند هزار ساله برای ما ممکن می شود.
وی افزود: بیش از نیمی از جمعیت جهان جوانان هستند و تناسب جمعیتی کشور ما نیز به گونه ای است که سهم بیشتر کشور از جمعیت ، جوانانی هستند که برای به فعل رساندن انرژی، به زیر ساخت ها نیاز دارند .
فرزند شهرام ناظری ادامه داد: یونسکو و برنامه های فرهنگی اش می توانند کمک کنند تا جوانان ایرانی که استعداد و انرژی دارنند مفید تر زندگی کنند.
وی تاکید کرد: عرفای بزرگ ایران گفتند که اولین بخش صلح، صلح با درون است با داشتن یک صلح درونی می توان بر روی جهان برونی نیز تاثیر گذاشت.
آرزو می کنیم انسان ها از درون به صلح واقعی وشادی برسند.
سمینار یک روزه روز جهانی جوان 22 مردادماه به میزبانی دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با حضور مقاماتی از وزارت ورزش و جوانان، ناجا، و نمایندگان انجمن های غیردولتی جوانان در کاخ ملت مجموعه سعدآباد برگزارشد.

فراهنگ** 1085** 3079** 1823 خبرنگار : علی اسدی** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید