آشنایی با فضای مجازی برای مقابله با هجمه ها نیاز استبه گزارش ایرنا،آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی روز یکشنبه در دیدار با روحانیون و ائمه مساجد کمالشهر کرج افزود: امروز فضای مجازی، مدیریت ذهنی افراد را به دست گرفته و در مدتی کوتاه، جامعه را از سویی به سوی دیگر سیر می دهد.
وی ادامه داد: شبهات را در این فضا به سرعت گسترش می دهند و اگر با این فضا آشنا نباشیم، نمی توانیم با این امواج و هجمه ها مقابله کنیم.
آیت الله حسینی همدانی گفت: مسائل فقهی مستحدثه، مسائل علمی و مسایلی از این دست نیز ایجاب می کند در همین زمان کوتاه موجود، خود را از نظر علوم و اخلاق مسلح تا بتوان نیازهای جامعه را تامین کرد.
وی اضافه کرد: وظیفه دیگر علما که از وظایف انبیاست، ظلم ستیزی و مبارزه با طاغوت و فساد است وامروز حفظ دین، یک مبارزه است.
امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: نباید در مقابل مسائل بی تفاوت باشیم، رهبری هم این را از ما می خواهند بنابراین انقلابی بودن یعنی همین بی تفاوت نبودن و عمل به وظائف دینی و اجتماعی در تراز صحیح است .
وی گفت: داعش و تکفیر را برای مقابله با این تفکر ساختند تا فرهنگ اسلامی آنطور که در ایران پس از انقلاب گسترش یافت، جای دیگر گسترش نیابد.
وی ادامه داد: روایات اسلامی، علما را امین خدا در امر دین معرفی می کنند و آنها را وارثان انبیا و مرزبان دین معرفی می کنند.
آیت الله حسینی همدانی یادآورشد: امروز ، یک حمله همه جانبه سیاسی، نظامی و اقتصادی متوجه کشور است که بیشترین تمرکز آن روی موضوع فرهنگ بوده است.
وی گفت: با ظرافت تمام، به قدری سبک زندگی را تغییر داده اند که حتی در زندگی اهل علم نیز این تغییرات تا حدودی قابل مشاهده است.
امام جمعه کرج افزود: دشمنان با زمان بندی و طرح مدون جلو می آیند، در حالی که ما در مقابل کم کاری داریم، شبهه شناسی نداریم در پاسخ به آنها نیز ضعیف عمل می کنیم.
وی تاکید کرد: وظیفه ما همان وظیفه انبیاست؛ که یکی از آنها تعلیم کتاب ،حکمت و تزکیه نفوس است که ما نیز باید ابتدا خودمان آگاه به کتاب بوده و عملا اهل تزکیه باشیم.
وی گفت: روحانیون باید از علوم و دانش های روز مطلع باشند؛ تکنولوژی با سرعت در حال پیشرفت است و اگر مطالعه ی دائمی وجود نداشته باشد، قطعا نمی توان بر جامعه اثر مثبت گذاشت.
8029/ 6155 خبرنگار:حکیمه کشاورز**انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید