توفان «ماوار» هزاران نفر را در چین بی خانمان کردبه گزارش ایرنا، این شانزدهمین توفانی است که در سال جاری میلادی چین را در می نوردد و پیشتر به تمامی قایق های ماهیگیری دستور داده شده بود از روز یکشنبه به دریا نروند.
توفان از روز دوشنبه (دیروز) بر اساس گزارش تلویزیون مرکزی چین در استان های جنوبی این کشور شدت گرفت و باعث ویرانی هزاران واحد مسکونی شد.
آنطور که نهادهای ذی ربط در چین اعلام کرده اند نزدیک به 100 هزار نفر در نواحی جنوبی چین خانه و کاشانه خود را رها کرده و به مکان های امن منتقل شده اند.
شدیدترین بخش از توفان در استان گوانگ دونگ در جنوب چین وزیده که باعث شده است 70 هزار نفر با کمک نیروهای امدادی به مناطق امن تر منتقل شوند.
توفان چندین شهر در این استان را در هم کوبیده و باعث رانش زمین در برخی نواحی شهری و روستایی شده و موجب شده است تا به دستور اداره آموزش و پرورش تمامی مدارس در دستکم چهار شهر استان تعطیل شود.
دولت محلی گزارش کرده که نزدیک به 10 هزار قایق در این استان در اسلکه ها پهلو گرفته اند و بارش باران سنگین در بسیاری از نقاط استان همچنان ادامه دارد.
این استان در دو هفته گذشته سه توفان سهمگین را تجربه کرده است و در دوره های قبلی توفان های «هاتو» و «پاخار» در آن باعث مرگ و زخمی شدن دهها نفر شد.
آساق**231**انتشاردهنده:فرهاد راستیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید