نمایشگاه صنایع دستی و سوغات با رویکرد شبکه سازیاین اداره کل عصر یکشنبه به نقل از سمیه روانخواه گزارش داد: نمایشگاه صنایع دستی و سوغات با رویکرد شبکه سازی سوغات در قالب 50 غرفه صنایع دستی و سوغات طراحی شده است.
وی افزود: 30 غرفه به صنایع دستی و 20 غرفه به سوغات سلامت و تنقلات اختصاص یافته است. این نمایشگاه با مشارکت دانشگاه فردوسی، شهرداری مشهد، اداره کل میراث فرهنگی و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تا 24 شهریور جاری در بوستان کوهسنگی دایر است.
او گفت: نمایشگاه صنایع دستی و سوغات به منظور ارزیابی دقیق بازار سوغات و اینکه زائران به چه کالاهایی بیشتر نیاز دارند دایر شده ضمن اینکه غرفه مطالعه بازار در نمایشگاه فعال است و تمامی اتفاقات و سوغاتهایی که در نمایشگاه وجود دارد ثبت می‌ کند.
مسئول دبیرخانه سوغات زیارت اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی افزود: با مشارکت صورت گرفته نمایندگانی از کردستان، یزد، همدان، شیراز و دیگر شهذهای کشور نیز در این نمایشگاه سوغات خود را به نمایش گذاشته اند.
وی گفت: بر این اساس نمایشگاه مانوس به سوغات مشهد نیست و سوغات سراسر کشور را شامل می شود تا بتوان از این طریق بازار داخلی سوغات و ذائقه مخاطبان را شناسایی کرد.
خبرنگار: آرزو جاودانی **انتشار: حسین کریم زادهپ
7496/1858انتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید